Trakų kultūros rūmai

Projektinė veikla

VšĮ Trakų kultūros rūmai, vykdydami kultūrinę veiklą, daug dėmesio skiria kultūriniams projektams rengti ir vykdyti.

2019 metais kultūros rūmų darbuotojai parengė 7 kultūrinių projektų paraiškas, kurias pateikė įvairių Lietuvos valstybinių fondų programoms.

Lietuvos kultūros taryba 2019 m. finansavo du projektus – Atviros kultūros festivalis „Laumių pieva“, „Lietuvi, glauskis prie lietuvio“. Projektai sėkmingai įgyvendinami.

Tautinių mažumų departamentas 2019 m. finansavo vieną projektą – „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“, kuris sėkmingai įgyvendintas 2019 m. birželio 2 d.

INTERREG Lietuvos – Lenkijos programa

Trakų kultūros rūmai bendradarbiaudami su Gyžicko rajono savivaldybe dar 2018 m. pateikė projekto paraišką ir gavo finansavimą „TURIZMO IR KULTŪROS PUOSELĖJIMAS TRAKUOSE IR GIŽYCKO REGIONE“ INTERREG Lietuvos – Lenkijos programai. T. y. 2007-2013 m. Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tęsinys. Programos tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Trakų kultūros rūmų didžioji salė (pakeistos grindys, atnaujintos sienos, pakeista garso ir šviesos įranga). Taip pat vyks kultūrinės abiejų šalių kultūrą pristatančios veiklos. Šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai. Projekto veiklos prasidės 2020 m.

2020 M. TRAKAI TAPS LIETUVOS KULTŪROS SOSTINE

Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyrius paruošė projektą „Trakai – valstybingumo lopšys – daugiatautė kultūros sostinė“. Jo tikslas – pasiekti, kad Trakai 2020 m. taptų šalies kultūros ir meno židiniu, išplėtoti miesto kultūrinį potencialą, atverti mieste istoriškai gyvenusių tautų kultūros paveldą visuomenei, įtraukiant vietos bendruomenę, kultūros bei meno veikėjus. Projektui įgyvendinti iš valstybės biudžeto numatyta skirti iki 100 000 Eur. Planuojama, kad Trakų viešose erdvėse įvyks nemažai meno renginių bei atsiras nauji vizualaus meno objektai, pritraukiantys lankytojų dėmesį; meno kūrėjai ir verslo sektoriaus atstovai susiburs į kūrybinio bendradarbiavimo bendruomenę; mieste įvyks daugiau renginių jaunimui; vyks tautinių bendruomenių renginiai; pagerės miesto įvaizdis Lietuvoje ir užsienyje, tarptautiniu lygmeniu jis taps žinomas kaip atviras įvairioms tautoms, kultūroms ir kūrybiškumą skatinantis miestas ir kt. Jau dabar TKR ruošiasi ir planuoja veiklas, kurios bus pradėtos dar 2019 m. gruodžio 6 d., kai bus oficialiai atidaryta Lietuvos kultūros sostinė – Trakai.

TARPTAUTINIS MENO FESTIVALIS TRANS/MISIJOS TRAKUOSE

Tarptautinis menų festivalis TRANS/MISIJOS – išskirtinis reiškinys Europos plotmėje, kurio tikslas yra bendros erdvės sukūrimas idėjų, vertybių bei bendro kultūrinio palikimo mainams. Tai unikalus ir didžiausias festivalinis projektas, organizuojamas Europos šalyse.

2018 m. Lenkijoje, Žešuve, pirmą kartą buvo surengtas tarptautinis menų festivalis „TRANS/MISIJOS“, kuriame dalyvavo Lenkija (Žešuvas), Slovakija (Košicė), Čekija (Ostrava), Vengrija (Debrecenas), Ukraina (Lvovas) ir Lietuva (Trakai). Festivalis įsteigtas Lenkijoje, bet įgyvendinamas ir dalyvaujančiose šalyse.

Šiemet festivalio estafetę perėmė Slovakijos Košičės miestas. 2019 m. rugsėjo 8-14 d. Košicėje (Slovakijoje) įvyko antrasis Tarptautinio menų festivalio TRANS/MISIJOS suvažiavimas, kuriame Trakų Karališkasis Teatras bei Vilniaus lenkų teatras „Studija“ pristatė spektaklį „Raudonosios armijos karininko užrašai“ pgl. S. Piaseckį; parodė spektaklio „Klajojantys miglose“ pgl. S. Kozlovą, premjerą;  taip pat Lietuvai atstovavo Trakų kultūros rūmų šokio ir ugnies studija Čiutyta, instrumentinis ansamblis Serenada, Traku kultūros rūmų meno galerijos „Fojė“ paroda. Trakų kultūros rūmai jau antrą kartą dalyvauja profesionalių teatrų renginyje, tad mūsų miestui tai yra didelė garbė ir atsakomybė.

2020 m. Tarptautinis menų festivalis TRANS/MISIJOS bus organizuojamas Trakuose, „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė“ projekto rėmuose. Šis projektas įsibėgėja ir bus plečiamas, idant žiūrovams būtų pristatytas Rytų Europos dalies likimas menininkų akimis, pabrėžtas bendras istorinis ir kultūrinis palikimas bei noras kurti bendrą erdvę europietiškoje įvairovėje.