Trakų kultūros rūmai

Kiti projektai

VšĮ Trakų kultūros rūmai, vykdydami kultūrinę veiklą, daug dėmesio skiria kultūriniams projektams rengti ir vykdyti.

2020 metais kultūros rūmų darbuotojai parengė 4 kultūrinių projektų paraiškas, kurias pateikė įvairių Lietuvos valstybinių fondų programoms. Laukiami fondų atsakymai.

Lietuvos kultūros taryba 2019 m. finansavo du projektus – Atviros kultūros festivalis „Laumių pieva“, „Lietuvi, glauskis prie lietuvio“. Projektai sėkmingai įgyvendinami.

Tautinių mažumų departamentas 2019 m. finansavo vieną projektą – „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai“, kuris sėkmingai įgyvendintas 2019 m. birželio 2 d.