Trakų kultūros ir meno centras

Veikla

Veiklos sritys

13.1. vokų ir atvirukų gamyba;

13.2. įrašų laikmenų atgaminimas;

13.3. garso įrašų atgaminimas;

13.4. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;

13.5. suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninė prekyba;

13.6. vaikų poilsio stovyklų veikla;

13.7. automobilių nuoma;

13.8. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma;

13.9. fotografavimo veikla;

13.10. poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla;

13.11. kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla;

13.12. kino filmų rodymas;

13.13. meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija;

13.14. teatro spektaklių pastatymai;

13.15. koncertinė veikla;

13.16. garso įrašų studijų veikla;

13.17. garso įrašų tiražavimas;

13.18. vaizdo įrašų tiražavimas;

13.19. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;

13.20. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa:

13.21. reklama;

13.22. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformalus švietimas;

13.23. kita pramoginė veikla;

13.24. meno įrenginių eksploatavimo veikla;

13.25. mugių ir atrakcionų parkų veikla;

13.26. kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla.