Trakų kultūros rūmai

Darbo užmokestis

VšĮ Trakų kultūros rūmų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Eur.
Direktorius 1 1 1972,25
Direktoriaus pavaduotojai 2 2 1407,79
Buhalteris 1 1 1151,31
Kultūrinių renginių organizatoriai 7,5 9 847,70
Kiti kūrybiniai darbuotojai 6,65 11 916,12
Meno vadovai 2,75 5 805,40
Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) 3 3 906,43
Kvalifikuoti darbuotojai 1,5 2 877,97
Kiti darbuotojai 6,4 8 555,00