Trakų kultūros rūmai

Darbo užmokestis

VšĮ Trakų kultūros rūmų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Eur.
Direktorius 1 1 978,75
Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai 1 1 822,15
Buhalteris 1 1 717,75
Kultūrinių renginių organizatoriai 7,25 9 458,93
Kiti kūrybiniai darbuotojai 5,25 8 391,50
Meno vadovai 3,5 5 261,93
Inžinieriai (garso, šviesos, scenos) 3 3 500,30
Kvalifikuoti darbuotojai 2,65 5 304,06
Kiti darbuotojai 6,15 8 292,56