Trakų kultūros ir meno centras

Rusų liaudies instrumentinis orkestras TREŠČIOTKI

Rusų liaudies instrumentinis orkestras TREŠČIOTKI

Kolektyvo dalyviai – Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokiniai. Kasmet orkestrą papildo nauji nariai. Kolektyvas dalyvauja visuose mokyklos, miesto, rajono, respublikos bei tarptautiniuose renginiuose, kurie atitinka jo veiklos pobūdį.

Koncertuota:
Dalyvavimas Kalėdų senelių sostinės šventėje Trakuose.
Dalyvavimas koncerte „Kalėdiniai susitikimai“. Organizatorius Všį Tautinių bendrijų namai.
Dalyvavimas Lentvario „Versmes“ gimnazijos inauguracijoje.
Padėka Irinai Zaveckaj, vadovui vienintelio Lietuvoje rusų liaudies orkestro „Treschiotki“. Įteikta Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacija.
Dalyvavimas III Respublikiniame moksleivių rusų kultūros festivalyje. Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla.
Dalyvavimas festivalyje ,,Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse“ kartu su rusų dainos ansambliu „Zabava“.
Dalyvavimas Trakų miesto šventėje.
Orkestras pasirodė Rusijos dienų renginyje Vilniuje Vingio parke.
Dalyvavimas 4 respublikiniame festivalyje „Su atidaryta širdimi“ Kaune.
Dalyvavimas 6 respublikiniame festivalyje „Skambėk, daina“ Vilniaus Lenkų namuose.
Koncertuota Kalėdinėje popietėje „Gerumo spindulėlia“. Lentvario parapijos namuose, bendradarbiaujant su Lentvario policijos nuovada.
Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Rusija mano akimis“.

2018-2019 m. orkestras numato tęsti savo veiklą ir dalyvauti visuose tradiciniuose renginiuose. Koncertuos mokykloje, tėvams ir miestelio bendruomenei. Dalyvaus rajoniniuose renginiuose: liaudies kūrybos festivalyje, ir kituose, kurie vyks Trakuose. Orkestras dalyvaus respublikiniame vaikų liaudies kūrybos festivalyje „Mūza“, kuriame yra laimėjęs ne vieną apdovanojimą. Kolektyvo repertuaras nuolat atnaujinamas, ieškoma naujų išraiškos formų. Bandoma groti su solistais, ansambliais, choreografine grupe.

Orkestras numato toliau tobulinti esamą repertuarą ir įtraukti į jį naujus kūrinius. Kadangi tai yra rusų liaudies instrumentų orkestras, jo repertuarą sudaro rusų liaudies dainos bei jų oranžuotės, kompozitorių kūriniai rusų liaudies dainų tematika. Orkestras toliau vystys veiklą, repetuos ir koncertuos su solistais ir kitų žanrų atlikėjais.

Repeticijų laikas ir vieta.
Repeticijos vyksta Lentvario „Versmės“ gimnazijoje, trečiadienis, ketvirtadienis ir penktadieniais po pamokų.

Kolektyvui vadovauja Irina Zaveckaja