Trakų kultūros ir meno centras

Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis POŁUKNIANIE

Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis POŁUKNIANIE

poluknianie

Lenkų liaudies dainų ir šokių ansamblis POŁUKNIANIE buvo įkurtas 1988 metais. Pirmieji koncertai vyko Paluknio kultūros namuose. Ansamblio repertuare senosios močiučių dainos, lenkų liaudies dainos ir šokiai, taip pat Trakų krašto poetės Barbaros Sidorovoč žodžiais sukurtos dainos.  Ansamblis dalyvavo įvairių tradicinių švenčių atgaivinimo projekte („Velykinis lalavimas“, „Rugiapjūtė“), bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos Unguros miesto etnografiniu ansambliu, 2002 m. buvo surengta folkloro rinkimo ekspedicija „Pažinkime gimtąjį kraštą“. Ansamblio jaunimas Paluknio apylinkėse tris dienas rinko dainuojamąją, pasakojamąją tautosaką. Tokiu būdu atnaujinome repertuarą apylinkės dainomis ir šokiais, susipažinome su daugeliu įdomių, kūrybingų žmonių. Ansamblis POŁUKNIANIE savo repertuare turi įvairios tematikos dainų: savo krašto, patriotinių, karo laikotarpio, humoristinių. Taip pat dainuoja lietuviškas dainas. Ansamblio dalyviai – įvairaus amžiaus ir profesijos žmonės: pensininkai, studentai, mokytojai… Šiuo metu ansamblyje dainuoja ir šoka 28 žmonės.

Kolektyvui vadovauja muzikė Renata Joknienė, tel.  +37061862541 ir choreografė Ivona Grigienė, tel. +37068789229, el. p. ivona.grigiene@gmail.com